produkcja marketing

Koszt vs. Korzyść: Jak outsourcing IT i marketingu może oszczędzić Twojej firmie czas i pieniądze

W obecnych czasach, małe i średnie firmy produkcyjne działające w modelu B2B stają przed wyzwaniem zbudowania efektywnego zespołu IT i marketingowego, który sprosta dynamicznie zmieniającym się wymaganiom rynku. Specjalizacje takie jak developer  WordPress, WooCommerce, React Native, Node.js, React.js, a także ekspertyza marketingowa, testowanie oprogramowania i projektowanie UX/UI, są niezbędne do osiągnięcia sukcesu,. Jednakże zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów w każdej z tych dziedzin na stałe może być nie tylko kosztowne, ale i niepraktyczne dla firm, które muszą elastycznie dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynkowych.

Średnie wynagrodzenia dla doświadczonych programistów, marketing managerów, testerów czy projektantów UX/UI są znaczącym obciążeniem budżetowym, a dodatkowe koszty – takie jak urlopy, zwolnienia lekarskie, inwestycje w sprzęt i oprogramowanie – mogą dodatkowo mocno wpływać na finanse firmy. W tym artykule skupimy się na analizie, jak outsourcing IT i marketingu może być korzystnym rozwiązaniem, pozwalającym na znaczne obniżenie kosztów operacyjnych. Porównamy średnie stawki wynagrodzeń specjalistów z min. 5-letnim doświadczeniem z realnymi kosztami zatrudnienia, uwzględniając czynniki takie jak urlopy i zwolnienia lekarskie, oraz przedstawimy, jak outsourcing może przyczynić się do optymalizacji wydatków i zwiększenia elastyczności operacyjnej firm.

Podstawy Kosztów Zatrudnienia Specjalistów

Zrozumienie rzeczywistych kosztów związanych z zatrudnieniem doświadczonych specjalistów IT, marketingu i testowania jest kluczowe dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Wynagrodzenia dla takich specjalistów, jak Senior Mobile Developer (React Native) w przedziale 18 000–23 500 zł netto, WordPress Developer średnio 10-13 000 zł netto, Node.js Developer 15-22 000 zł netto, PHP Developer 14-22 000 zł netto, UX/UI Designer 12-15 000 zł netto, Marketing Manager 13-18 000 zł netto oraz Tester 8-11 000 zł netto, znacznie różnią się w zależności od specjalizacji i poziomu doświadczenia.

Jednakże należy pamiętać, że firmy często potrzebują tych specjalistów jedynie przez kilka lub kilkadziesiąt godzin miesięcznie. Biorąc pod uwagę średnią miesięczną liczbę godzin pracy, która wynosi około 133 godzin, uwzględniając przerwy, urlopy i zwolnienia lekarskie, koszt jednej godziny pracy specjalisty waha się od 60,15 zł do 176,69 zł netto (+ VAT).

Ponadto, do kosztów zatrudnienia trzeba doliczyć wydatki związane z procesem rekrutacji i utrzymania pracowników, takie jak koszty działu HR, organizacji wyjazdów firmowych, spotkań integracyjnych, a także prezentów na święta i inne benefity. Te dodatkowe obciążenia mogą znacząco zwiększyć całkowity koszt utrzymania pracownika na etacie, co stawia pod znakiem zapytania opłacalność zatrudniania na pełny etat w porównaniu z elastycznymi i często bardziej opłacalnymi opcjami outsourcingu.

Średni koszt roboczogodziny pracownika na etacie dla omówionych powyżej stanowisk bez uwzględnienia pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem.

 1. Senior Mobile Developer (React Native):
  • Koszt 1 godziny pracy: od 135,34 zł do 176,69 zł netto (+ VAT).
 2. WordPress Developer:
  • Koszt 1 godziny pracy: od 75,19 zł do 97,74 zł netto (+ VAT).
 3. Node.js Developer:
  • Koszt 1 godziny pracy: od 112,78 zł do 165,41 zł netto (+ VAT).
 4. PHP Developer:
  • Koszt 1 godziny pracy: od 105,26 zł do 165,41 zł netto (+ VAT).
 5. UX/UI Designer:
  • Koszt 1 godziny pracy: od 90,23 zł do 112,78 zł netto (+ VAT).
 6. Marketing Manager:
  • Koszt 1 godziny pracy: od 97,74 zł do 135,34 zł netto (+ VAT).
 7. Tester:
  • Koszt 1 godziny pracy: od 60,15 zł do 82,71 zł netto (+ VAT).

Koszty Niewidoczne: Urlopy i Zwolnienia Lekarskie

W analizie kosztów zatrudnienia często pomijanym aspektem są koszty niewidoczne, takie jak urlopy i zwolnienia lekarskie. W Polsce pracownicy mają prawo do 26 dni urlopu rocznie, co stanowi znaczącą część czasu, kiedy pracodawca ponosi koszty wynagrodzenia, nie otrzymując w zamian produktywności pracy. Dodatkowo statystyki pokazują, że przeciętny pracownik spędza około 10 dni rocznie na zwolnieniu lekarskim. Te dni nieobecności mają bezpośredni wpływ na efektywność pracy i wydajność całego zespołu, zwłaszcza w mniejszych firmach, gdzie każdy członek zespołu pełni kluczową rolę.

Kiedy pracownik jest nieobecny, zadania często muszą być przekazywane innym członkom zespołu lub pozostają niewykonane, co może prowadzić do opóźnień w projektach i zwiększenia obciążenia pracy dla pozostałych pracowników. Dla firm, które zatrudniają specjalistów IT, takich jak programiści czy projektanci UX/UI, każdy dzień nieobecności może oznaczać znaczne opóźnienia w rozwoju projektów i utratę dochodów. Ponadto, koszty zastępstwa dla nieobecnych pracowników, czy to poprzez nadgodziny innych pracowników, czy zatrudnienie zewnętrznych specjalistów na czas nieobecności, również zwiększają ogólny koszt zatrudnienia.

Dlatego, koszty urlopów i zwolnień lekarskich powinny być brane pod uwagę w kalkulacji ogólnych kosztów zatrudnienia. Outsourcing, oferując elastyczność i możliwość dostosowania zasobów do aktualnych potrzeb firmy, może być rozwiązaniem pozwalającym zmniejszyć wpływ tych kosztów niewidocznych na ogólną wydajność i finanse przedsiębiorstwa.

Outsourcing IT i Marketingu – Korzyści

Outsourcing usług IT i marketingowych staje się coraz bardziej popularny, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw, które szukają sposobów na optymalizację swoich operacji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Jedną z głównych zalet outsourcingu jest jego elastyczność i możliwość dostosowania do aktualnych potrzeb firmy. Pakiety godzinowe pozwalają na precyzyjne dopasowanie zakresu usług do aktualnych wymagań projektowych i budżetowych, eliminując problem przestojów i nieefektywnego wykorzystania zasobów, które mogą występować przy zatrudnianiu specjalistów na etat. Firmy mogą wybierać, ile godzin pracy specjalisty potrzebują w danym miesiącu, co pozwala im na lepszą kontrolę kosztów i większą skalowalność działania.

Kolejną istotną korzyścią jest dostęp do szerokiego zakresu umiejętności bez potrzeby zatrudniania wielu specjalistów na pełny etat. Outsourcing daje dostęp do doświadczonego zespołu programistów, marketing managerów, testerów, designerów UX/UI, którzy posiadają różnorodne umiejętności i specjalizacje. To oznacza, że firmy mogą korzystać z ekspertyzy na wysokim poziomie w różnych obszarach, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem szerokiej gamy specjalistów wewnątrz organizacji.

Outsourcing może również przyczynić się do poprawy jakości i innowacyjności projektów. Dzięki współpracy z zewnętrznymi specjalistami, którzy regularnie pracują nad różnorodnymi projektami i są na bieżąco z najnowszymi trendami w swoich dziedzinach, firmy mogą skorzystać z nowych perspektyw i pomysłów, co może przekładać się na lepsze wyniki ich własnych projektów.

Ponadto outsourcing zmniejsza obciążenie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takimi jak rekrutacja, szkolenia czy zarządzanie wydajnością, co pozwala kierownictwu skupić się na kluczowych aspektach działalności firmy. Ta efektywność operacyjna, połączona z elastycznością i dostępem do szerokiego zakresu umiejętności, sprawia, że outsourcing staje się atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu firm poszukujących optymalizacji swoich procesów biznesowych i osiągnięcia lepszych wyników.

Wsparcie marketingowo – technologiczne na przykładzie

 

Firma produkcyjna ze średniej wielkości miejscowości, stojąca przed wyzwaniem znalezienia wykwalifikowanej kadry, doświadczyła istotnych zmian po wprowadzeniu outsourcingu IT i Marketingu. Przed zmianą modelu, roczne koszty związane z licencjami, dostępem do usług takich jak poczta elektroniczna, oprogramowanie graficzne, a także koszty prezentów, urlopów i zwolnień lekarskich (L4), stanowiły dodatkowe miesięczne obciążenie w wysokości ponad 3000 zł. Firma zatrudniała na pełny etat programistę WordPress (średnie wynagrodzenie 11 500 zł netto), marketing managera (15 500 zł netto) oraz specjalistę ds. marketingu (10 000 zł netto), co w sumie dawało miesięczne koszty wynagrodzeń w wysokości 37 000 zł netto, a doliczając dodatkowe koszty było to ok. 40 000zł netto miesięcznie.

Po przejściu na outsourcing, miesięczne koszty spadły do około 20 000 zł netto, generując oszczędności rzędu 20 000 zł miesięcznie w stosunku do poprzednich wydatków na wynagrodzenia, plus dodatkowe oszczędności wynikające z eliminacji wyżej wymienionych kosztów dodatkowych. To przekładało się na znaczną poprawę efektywności finansowej.

Outsourcing umożliwił także dostęp do szerszego zakresu umiejętności i specjalizacji, które były elastycznie dostosowywane do bieżących potrzeb projektowych. Redukcja kosztów była połączona z poprawą jakości i szybkości realizacji projektów. Firma zauważyła również, że zmniejszenie obciążeń związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak rekrutacja i szkolenia, pozwoliło kierownictwu skupić się na kluczowych celach biznesowych.

Ten przypadek podkreśla, jak firma produkcyjna z mniejszej miejscowości, mierząca się z ograniczoną dostępnością specjalistów oraz dodatkowymi kosztami związanymi z zatrudnieniem, może skorzystać na outsourcingu, osiągając znaczne korzyści finansowe i operacyjne, a także zwiększając jakość swoich usług.

Podsumowanie

Podsumowując, przedstawiona analiza pokazuje, że outsourcing IT i Marketingu może być atrakcyjną alternatywą dla zatrudniania specjalistów na pełen etat, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Wprowadzenie outsourcingu umożliwia znaczące oszczędności finansowe, jak pokazało studium przypadku firmy z mniejszej miejscowości, która zmniejszyła swoje miesięczne koszty operacyjne o ponad 20 000 zł. Elastyczność outsourcingu, pozwalająca na dostosowanie zasobów do aktualnych potrzeb firmy, oraz dostęp do szerokiego zakresu wyspecjalizowanych umiejętności bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zatrudnienia stałego, są kluczowymi czynnikami sprzyjającymi tej strategii.

Outsourcing nie tylko redukuje bezpośrednie koszty wynagrodzeń, ale również zmniejsza obciążenia związane z urlopami, zwolnieniami lekarskimi oraz kosztami dodatkowymi, takimi jak licencje na oprogramowanie czy wydatki na wyjazdy firmowe. Poza aspektami finansowymi outsourcing może również wpłynąć na zwiększenie efektywności operacyjnej i jakości pracy, co stanowi dodatkową korzyść dla firm dążących do innowacyjności i konkurencyjności na rynku.

Zachęcamy firmy do rozważenia outsourcingu jako strategicznej opcji, która może pomóc w optymalizacji kosztów, poprawie elastyczności działania oraz w dostępie do szerokiej gamy specjalistycznych umiejętności, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu.

Autor artykułu:

Wybierając naszą agencję, zyskujesz partnera, który rozumie Twoje potrzeby biznesowe i dostarczy skrojone na miarę rozwiązania.

Wierzymy, że otwarta i uczciwa komunikacja jest kluczem do sukcesu każdej współpracy. Dlatego zawsze jesteśmy dostępni dla naszych klientów, aby omówić postępy projektu, wymienić się pomysłami i dostarczyć regularne raporty z realizacji zadań.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie.

Keep Connected

Lets Get In Touch With Our Professional Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Email Address

[email protected]

Telephone

( +62 ) 123 456 789